M0pq.jpg (4180 bytes)

Opiniˇn 4x4

Los 20 mandamientos del 4x4 - Valenciano

 


I

Circular unicament pels camins i pistes ya existents, evitant en tot moment fer roderes noves i circular camp a traves.

II

Circular sempre a velocitat baixa, si es possible sempre menys de quaranta kilometros per hora, i si cal, mes poc a poc quan les pistes siguen molt seques, per a evitar alšar pols.

III

Donar preferencia als caminants, ciclistes, ganado,.. etc, circulant tan poc a poc com siga necessari i parant-se del tot sempre que calga, per facilitar al maxim la seua circulacio. Saludar al passar; que es note que som persones civilisades i simpatiques.

IV

Deixar las portes, valles, cadenes i enreixats que travessem, tal i com les hem trobat al arribar. Normalment la seua funcio es evitar que el ganado ixca d’una zona determinada que generalment estÓ tancada.

V

Creuar els rius nomes en cas de necessitat. Si hi ha un cami alternatiu o un pont proxim, fer-lo servir.

VI

Tindre a ma bolses de plastic fortes per recollir qualsevol desperdici que originem, fins i tot els que trobem al nostre pas i portar-les de tornada fins el contenedor de fem mes prop.

VII

No tirar cap objecte per les finestres del coche. Recorda, si fumes, les puntes tambe tenen que tornar en el cendrer del vehicul.

VIII

No encendre mai focs ilegals ni fogueres. El risc d’incendi en els nostres boscs es elevat, sobre tot els mesos d’estiu. Si observem qualsevol conat d’incendi, que no podem apagar pels nostres mijos, alertar immediatament a les autoritats pertinents.

IX

El soroll excessiu es especialment molest, no hem de tocar el claxon ni portar el radiocasset a "tope" com si estiguerem en una discoteca. Sempre que ens parem tenim que apagar el motor. Actuant silenciosament podras escoltar a la naturalea.

X

El coche no ha de perdre absolutament cap liquit. Hem d’efectuar un manteniment cuidados, per evitar qualsevol perdua de fluits, especialment en la montanya.

XI

El nostre motor tambe ha d’estar sempre a punt. El tubo d’escap no ha d’emetre ni fums excessius ni un sol decibel de so per damunt del que seria normal en un vehicul nou.

XII

Evitar les grans concentracions. Si vols gaudir de la montanya no te sentit convertir-la en una autopista en cents de TT’s. Si en alguna ocasio, en una eixida, resulta inevitable ajuntar molts coches, dividir-los en grups de 4 o 5 coches i deixar molt d’espai entre ells.

XIII

Recorda que una de les nostres obligacions es intentar ajudar a la conservacio de les pistes i camins per on circulem. Netejar els camins de pedres i arreglar dins de les nostres possibilitats els recolps produ´ts per les inclemencies climatiques i l’abando de les pistes. Estes actituts han de ser habituals quan eixim de l’asfalt.

XIV

Respectar les propietats privades i els sembrats. Encara que un terreny cultivable puga semblar abandonat, no hem de chafar-lo, ni tan sols per a maniobrar, recorda que te un propietari.

XV

Recorda que la gent que viu en el camp estÓ en "sa casa" i tu eres un convidat. Respecta’ls sempre, sigues amable i relacionat tant com pugues en els habitants de cada zona, les histories de la gent gran son una inestimable font de coneixements.

XVI

Evitar sempre les confrontacions de qualsevol tipo. En cas de discrepancies en els propietaris o guardes de suposats camins particulars, si penses que alguna cosa es injusta, ya reclamaras despres, degudament informat i en la llei en la ma.

XVII

Si decidixes visitar alguna zona protegida o en una normativa restrictiva, solicita sempre els permisos administratius pertinents. Intenta canviar les lleis, mai botar-te-les.

XVIII

Respectar sempre estrictament les indicacions de les autoritats (estatals, autonomiques, municipals, etc.) i qualsevol senyalisacio escrita que trobem.

XIX

Hi ha una norma que resumix totes les anteriors: conseguix sempre que ixques a la montanya que no se note que has estat, i si pots deixa-ho millor de com ho has trobat.

XX

Distribuix estes normes. Imprimix esta fulla i dona-la als atres usuaris de carreteres no asfaltades que trobes en les teues eixides. Copia-la i coloca-la en la teua web. Concienciar als usuaris es la millor manera de construir el futur del TT